Geregistreerde professionals hebben aangetoond het zonnestroomsysteem echt te doorgronden.

​Werkwijze

Alle geregistreerde professionals zijn opgeleid op het gebied van zonne-energie. De professionals hebben aangetoond het zonnestroomsysteem echt te doorgronden door minimaal één van de vier examens succesvol af te ronden:

De examens staan onder toezicht van een onafhankelijke examencommissie. De leden van deze commissie beschikken over eigen expertise op het gebied van zonne-energie.

Solar-Specialist

Het examen Solar-Specialist toetst kennis en kunde van het ontwerpen en adviseren van zonnestroom-systemen uitgebreid. De opleiding tot Solar-Specialist omvat - kennis van de (zonne)energie-markt - opbrengstberekeningen - financiële modellen - werking van de componenten van een zonnestroomsysteem - het goed ontwerpen van zonnestroomsystemen Een succesvol afgerond examen leidt tot een diploma Solar-Specialist.

Solar-Specialist
Solar-Inspector

Het examen Solar-Inspector toetst uitgebreid de kennis en kunde die nodig is voor het goed aansluiten, opleveren en inspecteren van zonnestroom-systemen. De opleiding tot Solar-Inspector omvat theorie en praktijk van - correcte aansluiting van een zonnestroomsysteem op het elektriciteitsnetwerk conform NEN 1010 (DC en AC): verdeelinrichtingen, aarding, kabelberekeningen - elektrische eigenschappen van een zonnestroomsysteem - brandrisico’s en bliksembeveiliging - gebruik van meetapparatuur en de interpretatie van meetresultaten - veelvoorkomende problemen vinden en oplossen - oplever- en inspectie-documentatie Een succesvol afgerond examen leidt tot een diploma Solar-Inspector.

Solar-Inspector
Solar-Topfitter

Het examen Solar-Topfitter toetst uitgebreid de kennis en kunde die een zelfstandig installateur dient te beheersen: het zelfstandig, veilig en goed installeren van zonnestroom-systemen. De opleiding tot Solar-Topfitter omvat theorie en praktijk van - veilig werken - goed hanteren van zonnepanelen en goed aanzetten van connectoren - lezen van leg- en stringplannen, plaatsen van panelen op een dak - correcte aansluiting van een zonnestroomsysteem op het elektriciteitsnetwerk conform NEN 1010 - project-uitvoering - (oplever)documentatie Een succesvol afgerond examen leidt tot een diploma Solar-Topfitter.

Solar-Topfitter
Storage-Specialist

Het examen Storage-Specialist toetst de kennis voor het ontwerp van opslagsystemen aan de hand van gebruiks- en opwekprofielen voor elektriciteit. De eigenschappen van verschillende opslagtechnologieën zijn aan bod gekomen, evenals een businesscase van elektriciteitsinkoop, zonnestroom-opwek en opslag heeft de aandacht gekregen. Een succesvol afgerond examen leidt tot een diploma Storage-Specialist.

Storage-Specialist
Ook je diploma halen?

Om geregistreerd te worden moet je het examen van minimaal één van de 4 opleidingen (Solar-Specialist, Solar-Inspector, Solar-Topfitter en Storage-Specialist) succesvol hebben afgerond. Deze opleidingen en de opleidingen van de aanvullende registraties zijn te volgen bij het opleidingsinstituut Switch2Solar.

Bekijk de opleidingen
Aanvullende registratie

Bij de registratie wordt tevens vermeld of iemand aan aanvullende opleidingen heeft deelgenomen. Wat is de inhoud van de aanvullende opleidingen? Kies onderstaand een opleiding voor de omschrijving:

Solar-Allround

Het certificaat Solar-Allround geeft aan dat de geregistreerde deel heeft genomen aan de opleiding Solar-Allround; hierin worden ontwikkelingen op de energiemarkt, de zonne-energiemarkt en de basisbeginselen van energie, elektriciteit en zonne-energie behandeld. Daarnaast komen basis-opbrengstberekeningen van zonnestroomsystemen en economische modellen op hoofdlijnen aan bod. Solar-Allround is ook onderdeel van het diploma Solar-Specialist.

Solar-Design

Het certificaat Solar-Design geeft aan dat de geregistreerde deel heeft genomen aan de opleiding Solar-Design. In deze opleiding worden de achtergronden van het ontwerpen van zonnestroomsystemen behandeld: zonlicht, schaduw, zonnecel-technologieën, samenstellen van panelen en omvormers tot een goed werkend systeem, invloed van schaduw op zonnestroomsystemen, stringplannen en ontwerp-richtlijnen. Solar-Design is ook onderdeel van het diploma Solar-Specialist.

Solar-Electrical I

Solar-Electrical is een noodzakelijke opleiding voor een ieder die zonnestroomsystemen aansluit. Tijdens deze opleiding worden de NEN 1010, andere normen en de netcode als uitgangspunt genomen voor het praktisch aansluiten van een zonnestroomsysteem. Solar-Electrical I is ook onderdeel van de diploma’s Solar-Topfitter en Solar-Inspector.

Solar-Electrical II

Solar-Electrical II is het vervolg van de opleiding Solar-Electrical I. In Solar-Electrical II komen aan bod: 

 • Verdieping Solar-Electrical I: elektrische eigenschappen PV-systeem
 • Geschiktheid bestaande verdeelinrichtingen
 • Kabeldoorsnede berekening AC en DC
 • Integratie met bliksembeveiliging
 • Brandrisico’s
 • Specifieke toepassingen
 • Veelvoorkomende storingen

Solar-Electrical II is ook onderdeel van het diploma Solar-Inspector.

Solar-Inspection

Solar-Inspection is een vervolg op Solar-Electrical I en Solar-Electrical II. Solar-Inspection omvat:

 • Hanteren van de normen voor inspectie in de praktijk
 • Werken met meetapparatuur en interpretatie van resultaten
 • Vastleggen van inspectie resultaten in een eigen uitgebreid rapport

Solar-Inspection is ook onderdeel van het diploma Solar-Inspector.

Height-Safety I

Height-Safety I maakt deelnemers bewust van de risico’s van werken op hoogte en biedt praktische mogelijkheden en kennis om veilig te kunnen werken. Height-Safety I omvat:

 • Veilig gebruik maken van ladders en steigers
 • Veilig hijsen
 • Keuze verschillende PBM’s en correcte toepassing
 • Vertikaal transport van panelen
 • Werken met dakrand-beveiligingen
 • Hanteren panelen op hellend dak

Height-Safety I is een optie bij Solar-Safety en bij het examen Solar-Topfitter.

Height-Safety II

Heigth-Safety II is een opleiding voor zelfstandig werkende en leidinggevende installateurs; het is een vervolg op Height-Safety I. De training biedt praktische mogelijkheden en kennis om veilig te kunnen werken en redden op hoogte. Height-Safety II omvat:

 • Opstellen RI&E en TRA
 • Redden op hoogte
 • Controle en aanspreken collega’s

Height-Safety II is een optie bij het examen Solar-Topfitter.

Solar-Projects

Solar-Projects omvat alle aspecten van het uitvoeren van zonnestroom-projecten:

 • Veiligheid
  • RI&E, TRA, LMRA
  • Instructie van personeel
  • Collectieve en persoonlijke veiligheidsmiddelen
 • Praktische richtlijnen
  • Checklists voor uitrusting, veilig werken, daken, oplevering
  • Kleine wijzigingen op locatie, contact met ontwerper
  • Herkennen van verschillende systeemtypes
 • Project-documentatie bij
  • Start
  • Afronding

Solar-Projects is ook onderdeel van het diploma Solar-Topfitter.

Solar-Storage & Optimization

Gecombineerd ontwerp van zonnestroom- en opslag-systemen staat centraal in Solar-Storage & Optimization. Solar-Storage & Optimization gaat in op: 

 • Gebruiksprofielen en energie management
 • Systemen voor opslag: voor- en nadelen
 • Dimensioneren van opwek (met zonnestroomsystemen) en opslag aan de hand van gebruiksprofielen
 • Business-cases voor opwekking, opslag en energie management
Solar Standalone & hybrid

Solar-Standalone & Hybrid behandelt off-grid systemen en grid-connected systemen met een backup. Dit kunnen systemen in het buitenland zijn maar ook systemen voor recreatieve omgevingen in Nederland zoals een afgelegen (tuin)huisje. 

Solar-Standalone & Hybrid gaat in op:

 • Gebruiksprofielen en autonomie
 • Dimensioneren van opwek (met zonnestroomsystemen) en opslag aan de hand van gebruiksprofielen
 • Business-cases voor opwekking, opslag en autonomie
Solar-Economics

Solar-Economics gaat diep in op de business cases voor zonnestroomsystemen (in Nederland). Daarbij komen aan bod: 

 • Business-case items en financiële modellen
 • Opbouw van elektriciteitsprijzen
 • Rekenen aan stimuleringsmaatregelen en subsidies
 • Opstellen van een business case
Solar-Buildings

Solar-Buildings beschouwt zonnestroomsystemen in relatie tot gebouwen. De opleiding Solar-Buildings behandelt:

 • Markten en leveranciersketen voor zonne-energie in de bouw
 • Beste practices in gebouwgeintegreerde zonne-energie (‘BIPV’)
 • Introductie tot rekenmethodieken in de bouw: EPC, BENG, EI, MPG, NOM, BREEAM
 • Opbrengstberekening volgens NTA8800
 • Windberekening volgens NEN7250
 • Condensatieberekening volgens NEN-EN ISO 13788
Solar-Sales

Solar-Sales is een verkoop-training gericht op zonnestroomsystemen. Solar-Sales doorloopt: 

 • Structuur in je verkoopgesprek
 • Drijfveren achterhalen
 • Luisteren en antwoorden op bezwaren en twijfels
 • Je aanbod en zonnestroomsysteem verkopen
PV*SOL-Design

PV*SOL-Design is een training voor de ontwerp-software PV*SOL, wereldwijd dé standaard voor het ontwerpen van zonnestroomsystemen. PV*SOL-Design behandelt:

 • Opzet van PV*SOL
 • Opbouw van een project in PV*SOL
 • Instellen van belangrijke parameters voor een project
 • Interpreteren van uitkomsten en optimaliseren van je ontwerp keuzes in PV*SOL

De kennis van Solar-Design is de basis voor PV*SOL-Design.

Solar-Specialist
Solar-Inspector
Solar-Topfitter
PV*SOL-Design Advanced
InstallQ Meterkast Zonnestroominstallaties
InstallQ erkend bedrijf
InstallQ Werkverantwoordelijke
InstallQ Ontwerp & Advies
InstallQ Eerste Monteur Allround
InstallQ Monteur Onder Dak
InstallQ Eerste Monteur Dak
InstallQ Assistent Monteur Dak
Storage-Specialist